106.

```

Няма друг начин да разбера какво прави Бог, какво има Бог и какво е Бог, освен чрез моя живот на стремеж.

Моят живот на стремеж ми разкрива всички тайни на Всевишния.

Той ми казва какво прави Бог тайно.

Той ми казва какво има Бог тайно.

Казва ми какво Бог тайно е.

Само животът ми на стремеж има всички тайни на Бог на свое разположение. ```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp