112.

```

Насладата е Източникът.

Но как да стигнем до нашия Източник?

Има само един начин и той е себеотдаване: себеотдаване във всеки един момент на Всевишния, на Вътрешния Водач в нас.

```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp