21.

```

Духовен Учител е този, който знае кой е Бог, кой е самият той и кои са неговите ученици.

Кой е Бог?

Вечният Танцьор.

Кой е духовният Учител?

Вечният воин.

А кои са неговите духовни ученици?

Вечно Призоваващите. ```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp