31.

```

Моята най-висша Реалност е Божието вечно нарастващо и вечно сияещо просветление в мен и чрез мен.

```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp