38.

```

Това, което в човешкия живот наричаме състрадание, не е нищо друго освен неосъзната и коварна привързаност.

Това, което наричаме състрадание в божествения живот, е драгоценно съкровище от съвършенство за сърцето на човечеството.

```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp