60.

```

Нуждая се от тишина, за да стана съвършен.

Нуждая се от тишина, за да стана Бог.

```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp