68.

```

Човешкият закон заплашва. Божият закон просветлява.

```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp