93.

```

Всяка секунда

е или печалба, или загуба. ```

From:Шри Чинмой,Философски предсказания, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fp