Въпрос: Децата повече красота ли виждат от възрастните?

Шри Чинмой: Да, децата винаги виждат повече красота, отколкото възрастните. Заради огромната си вътрешна чистота, те виждат красота във всичко. Дори в мастилото те виждат красота, дори в тъмнината те виждат красота и светлина. Когато виждат красота във всичко, трябва да ги ценим и да им се радваме, защото те все още са в света на душата. Тъй като децата остават повече в сърцето и душата, отколкото възрастните, те виждат повече красота. Когато умът се развие, този небожествен ум веднага се опитва да види нечистота дори и в светлината, дори и в мъдростта, дори и в нещо напредничаво. Човешкият ум получава удовлетворение, като вижда грозота и нечистота дори и в нещата, които са наистина красиви и добри. Ако един художник е сътворил нещо, умът незабавно се опитва да намери някакъв недостатък в творението. Докато детето не използва ума. То приема всичко за свое собствено, така че вижда красота във всеки и във всичко. То чувства, че няма нищо, което е напълно небожествено, и това е съвършено вярно. Няма нищо напълно небожествено, но някои неща имат повече светлина в сравнение с други. Във вътрешния свят всичко е красиво, но все пак сравнение може да бъде направено.

From:Шри Чинмой,Галактика от звезди на красотата, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gbs