Въпрос: Каква е връзката между красотата във физическото, витала, ума и сърцето?

Шри Чинмой: Ако един човек има четири деца и те си играят заедно, той получава огромна радост. Но ако има само едно дете, той може и да не получи същата радост. По подобен начин, ако имате красиво тяло, красив витал, красив ум и красиво сърце, когато ги видите да действат заедно хармонично и божествено, получавате най-голяма радост. Как можете да направите себе си красиви във всички части? Как можете всичките да ги направите такива, каквито искате да бъдат? Чрез себеотдайността. Трябва отдадете време и внимание на физическото във вас – имам предвид, че трябва поддържате тялото чисто и спретнато. Трябва да отделите време и внимание на витала си – имам предвид, че трябва да действате, трябва да сте динамични, трябва да се движите наоколо. Няма да си седите вкъщи и и да си почивате през цялото време. Трябва да отделите време и внимание на ума си, като четете духовни книги и като се концентрирате. Трябва да отделите време и внимание на сърцето си, като се молите и медитирате. Ако не се молите и не медитирате, ще останете несигурни, но когато медитирате, ставате съзнателни за единството си с Бог. Като обръщате внимание на физическото, на витала, на ума и на сърцето, вие им давате храната, от която се нуждаят. Ако искате те да ви радват, трябва първо да ги нахраните, трябва да им обърнете внимание. Веднъж щом ги нахраните правилно, всички те ще танцуват пред вас като божествени деца.

From:Шри Чинмой,Галактика от звезди на красотата, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gbs