Въпрос: Красотата в окото на виждащия ли е?

Шри Чинмой: Да, красотата е в окото на виждащия. Според вътрешното си постижение човек оценя външната красота. Отново, този, който е осъзнал Най-Висшето, оценя красотата по различен начин. Той вижда миналото, настоящето и бъдещето с един поглед и определя ценността на красотата според вече постигнатата реалност на душата.

From:Шри Чинмой,Галактика от звезди на красотата, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gbs