Въпрос: Какво е красивото на ума?

Шри Чинмой: Има само едно красиво нещо при ума – накрая той осъзнава, че светлината е необходима, че чувството за единство е необходимо, и в онзи момент той разпознава и признава безбройните си грешки. Самото това осъзнаване, разпознаване и признание е истинска форма на вътрешна красота.

From:Шри Чинмой,Галактика от звезди на красотата, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gbs