38.

```

Бог иска да Го радвам

със сълзите на сърцето си,

не със страховете на ума си.

```

From:Шри Чинмой,Божието Състрадателно Око и моето щастливо сърце, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gce