76.

```

Всеки ден, без изключение,

сърцето ми внася от Небесата

Божието Опрощение,

а от земята сърцето ми изнася

моята благодарност.

```

From:Шри Чинмой,Божието Състрадателно Око и моето щастливо сърце, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gce