40.

```

Самото присъствие на

Бог Сърцето

винаги

изпълва сърцето ми с трепет. ```

From:Шри Чинмой,Бог Окото и Бог Сърцето, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/geh