42.

```

Божие ВЕЛИЧИЕ,

с ума си аз летя

в Твоите високи, по-високи, най-високи

Реалности.

Божия Доброта,

със сърцето си аз се гмуркам

в Твоите дълбоки, по-дълбоки, най-дълбоки

Мечти. ```

From:Шри Чинмой,Величието на Бог и Добротата на Бог, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gg