43.

```

Божие ВЕЛИЧИЕ,

Ти ми казваш:

„Сине Мой, просто опитай и виж

колко съм Велик“.

Божия Доброта,

Ти ми казваш:

„Дете Мое, просто плачи и стани

всичко, което съм Аз“. ```

From:Шри Чинмой,Величието на Бог и Добротата на Бог, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gg