57.

```

Божие ВЕЛИЧИЕ,

Аватарите идват на земята,

за да възвеличат

Твоята Реалност.

Божия Доброта,

Аватарите идват на земята,

за да проявят Твоята Божественост.

```

From:Шри Чинмой,Величието на Бог и Добротата на Бог, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gg