14 април

Чистата Любов и неизказаната мъка не живеят и не могат да живеят заедно. Чистата Любов е постоянното единство на тялото с потока от Наслада на душата.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh