8 юни

Божественият дълг изпълнен, човешкият живот преобразен: Бог проявен и човекът осъществен.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh