13 юни

Невежият човек противоречи на ролята на Вечността. Мъдрата Вечност обича Целта на човека: Проява на Бог.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh