4 август

Имаме двама врагове.

Първият ни враг е самозабравата.

Последният ни враг е самоугаждането.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh