9 август

Когато Бог стане жива Действителност за теб, ти незабавно ставаш Негова насъщна Необходимост.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh