18 август

Светлината на Бог е Животът на Безкрайността, Душата на Безсмъртието и Целта на Вечността.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh