7 октомври

Съмнението ни обвързва.

Вярата ни намира.

Милостта ни освобождава.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh