17 октомври

Умът не е невежество.

Но вътре в ума живее невежеството.

Сърцето не е Светлина.

Но вътре в сърцето живее Светлината.

Умът се отъждествява с невежеството и се превръща в морето-невежество.

Сърцето се отъждествява със Светлината и се превръща в небето-Светлина.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh