6 ноември

Подозрението е най-бедната истина и най-богатото объркване.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh