Февруари

1 февруари

Мирът е осъществена Наслада. Където е мирът, светлината на Насладата е заменила правото на невежеството-нощ.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh