19 ноември

Силата е най-ценната животворна сила на стремежа на човека. Блаженството е най-ценната животворна сила на осъзнава-нето на човека.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh