Декември

1 декември

Мога да говоря на Бог.

Това е единствената ми квалификация.

Вслушвам се в Бог.

Ето защо вътрешният ми живот е станал съвършена свобода.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh