13 декември

Съмнението знае как да оправдава.

Страхът знае как да усилва.

Вярата знае как да прославя.

Смелостта знае как да лети.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh