21 февруари

Този, който побира вселената в Себе Си, намира малкото ми сърце доста удобно за живеене.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh