27 февруари

Желаещият човек увеличава оскъдиците на човешкия свят. Стремящият се човек увеличава задоволеностите на Божия свят.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh