17 март

В истинската любов грешките на обичащите не само гаснат, но и умират, умират завинаги.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh