8 януари

Влизането на възможността в Стаята на Реалността е дар на вдъхновение.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh