3 април

Началото на житейската мъдрост: човекът се нуждае от Бог. Краят на житейската мъдрост: човекът и Бог се нуждаят един от друг.

From:Шри Чинмой,Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gh