16.

Себеотдаването

е слънчевият път,

по който сърцето-странник

стига до крайната цел.From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg