21.

Дъхът на надеждата

може да е нетраен.

Дъхът на обещанието

може да е нетраен.

Но дъхът

на себеотдаването

е вечен.


From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg