24.

Новата Мечта на Бог

не ще ми позволи

да останам повече

несъвършен.


From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg