27.

Край на депресията,

край на недоволството,

край на халюцинациите.


Виждам в себе си нова зора –

зора, която ще разкрие

сбъдването на Божествения живот

на земята.From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg