28.

Не е лесна задачата

да достигнеш върховната висота

на светлината-съвършенство,

но трябва да опиташ.


Непременно ще успееш,

зщото ти наистина

си изключение.From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg