34.

Мой Господи Всевишни,

това е сътвореният от Теб свят.


Не искам

да Те питам

кога Твоят свят

ще стане съвършен.


Само искам да знам

дали този Твой свят

ще бъде все някога съвършен,

за да Те радва по Твой Начин,

да Те прави истински щастлив.From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg