7.

Това е умствена халюцинация

на човека:

да мисли, че може

съзнателно да пренебрегне

Божието Състрадание,

щом пожелае.

Божието Състрадание

е не само всеведущо

и всемогъщо,

но и вездесъщо.


From:Шри Чинмой,Градината на моето благодарно сърце, Шри Чинмой Център, 2013
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/ghg