18

```

Аз ясно виждам, че всеки път,

когато се ръкувам с желанието,

красотата на моя устремен живот

е веднага накърнена. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 3, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_3