25

```

Най-недостойната

дързост на човечеството

е неговата декларация:

„Без упражнения

по единство в сърцето!“.

```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 3, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_3