33

```

Сам Бог ме доведе

на пътя на духовността.

Затова мой неотменим дълг е

да Го обичам, да Го удовлетворявам

и да Го осъществявам.

```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 3, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_3