34

```

Всеки път, когато се гмурна дълбоко навътре,

моят Господ Всевишен ме благославя

с райското ухание

на вечно надминаващото се Отвъдно. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 3, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_3