43

```

Духовност без чистота

е като лодка

без лодкар.

```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 3, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_3