13

```

В този свят всички ние

тичаме след удовлетворението.

Той получава удовлетворение,

като се съмнява в мен.

Аз получавам удовлетворение,

защото Божията Милост действа

във и чрез мен.

```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 4, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_4