31

```

Заради дивата си човешка природа

ние се нуждаем от Божията Прошка

във всеки един момент.

Не можем да отидем дори сантиметър напред,

без да имаме

Божието Опрощаващо Сърце. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 4, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_4